hình ảnh

Công ty điện lực Ninh Thuận

Tên dự án Mở rộng nhà điều hành công ty Điện lực Ninh Thuận
Quy mô Tổng diện tích sàn 3800m2
Địa chỉ Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chám
Chủ đầu tư Công ty Điện lực Ninh Thuận
Năm thực hiện 2019
Công việc thực hiện Tư vấn lập hồ sơ BCNCKT & TK BVTC – Dự toán

Hình ảnh phối cảnh:

hinh-anh hinh-anh

hình ảnh

Hình ảnh thực tế:

hình ảnh hình ảnh
hình ảnh hình ảnh
hình ảnh

 

 

Dự án tiêu biểu
hình ảnh

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

TRẠM BIẾN ÁP 110KV TÂN TẠO

hinh anh

TRẠM BIẾN ÁP 110KV VĨNH LỘC

hình ảnh

KHU ỨNG DỤNG CNC HẬU GIANG

hình ảnh

QH CỤM CÔNG NGHIỆP VĨNH CHÂU – SÓC TRĂNG