banner

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi:

  • Tư vấn thiết kế các công trình điện đến 220kV
  • Tư vấn thiết kế các công trình kiến trúc xây dựng dân dụng – công nghiệp
  • Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng
  • Thi công công trình xây dựng dân dụng – công nghiệp

Với phương thức hoạt động của công ty, với bộ máy quản lý điều hành năng động cùng với kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nguồn năng lực hiện có, Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Đạt Hoàng sẽ phát triển và không ngừng vươn lên,. Công ty sẽ củng cố vững chắc đội ngũ cán bộ và phát triển không ngừng trên các lĩnh vực hoạt động về tư vấn. Trên tinh thần : đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, thỏa mãn tối đa yêu cầu và mong đợi của khách hàng, lấy chữ “TÍN” làm mục tiêu cho mọi hoạt động của công ty. Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đạt Hoàng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ tối đa của Quý khách hàng và mong muốn sẽ được góp phần trong công cuộc xây dựng và phát triển cho đất nước.