hình ảnh

Khu ứng dụng CNC Hậu Giang

Tên dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm – Khu NNUDCN Hậu Giang
Quy mô Tổng diện tích  415.00 ha (hécta)
Địa chỉ Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Chủ đầu tư Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp UDCNC Hậu Giang
Năm thực hiện 2016
Công việc thực hiện Khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000
hình ảnh hình ảnh
hình ảnh hình ảnh
hình ảnh
Dự án tiêu biểu
hình ảnh

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

TRẠM BIẾN ÁP 110KV TÂN TẠO

hinh anh

TRẠM BIẾN ÁP 110KV VĨNH LỘC

hình ảnh

KHU ỨNG DỤNG CNC HẬU GIANG

hình ảnh

QH CỤM CÔNG NGHIỆP VĨNH CHÂU – SÓC TRĂNG