Thanh Hóa: Nhiều cụm công nghiệp được điều chỉnh tiến độ

12/10/2022, 2 năm trước

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3394/QĐ-UBND và Quyết định số 3395/QĐ-UBND điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà và Cụm công nghiệp Phúc Thịnh

Ảnh minh họa (ảnh N.T).

Ảnh minh họa (ảnh N.T).

Theo đó, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và xây dựng 36 làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất 15,98ha, tháng 3/2022: Hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đền bù GPMB, thuê đất giai đoạn 1; tháng 4/2022: San lấp mặt bằng và xây dựng các công trình phụ trợ; tháng 8/2022: Triển khai xây dựng các công trình chính của dự án.

Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất còn lại 1,66ha. Trước tháng 10/2022: Bố trí vốn nộp HĐ GPMB huyện để đền bù, GPMB phần diện tích còn lại… Từ tháng 10/2023: Nghiệm thu, hoàn thành toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) do Công ty Cổ phần 1268 làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 5/4/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, GPMB, giao đất giai đoạn 1 dự án trước ngày 30/6/2023. Khởi công xây dựng giai đoạn 1 chậm nhất tháng 7/2023. Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai đoạn 1 (đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp) trước tháng 9/2024.

Giai đoạn 2: Hoàn thành công tác GPMB, giao đất giai đoạn 2 (diện tích còn lại dự án) trước ngày 31/12/2024… Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp toàn bộ dự án (đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp) trước tháng 3/2025.

Nguồn: Báo Mới

Link mới: https://baomoi.com/thanh-hoa-nhieu-cum-cong-nghiep-duoc-dieu-chinh-tien-do/c/43971281.epi