banner

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của công ty hiện nay gồm bốn lĩnh vực chính: Thiết kế công trình điện, Thiết kế công trình kiến trúc xây dựng, Thiết kế quy hoạch xây dựng và Thi công công trình xây dựng và nội thất. Trong đó, dựa trên thế mạnh cốt lõi về tư vấn, lĩnh vực kiến trúc xây dựng là nhân tố quan trọng thúc đẩy doanh thu phát triển mạnh mẽ.

Khảo sát, thiết kế, giám sát và quản lý dự án các công trình nguồn và lưới điện

Công trình điện
Công trình kiến trúc xây dựng

Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng và kiến trúc đến hạng 2

hình ảnh
hình ảnh

Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng và kiến trúc đến hạng 2

Thiết kế công trình kiến trúc xây dựng
hình ảnh

Khảo sát, thiết kế quy hoạch phân khu, quận, huyện

Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế công trình kiến trúc xây dựng

Thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

hình ảnh
hình ảnh

Thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thi công công trình xây dựng và nội thất