banner

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

ĐẠT HOÀNG luôn phấn đấu và phát triển nguồn lực chuyên nghiệp, chất lượng cao đáp ứng không ngừng cho các nhu cầu và mong đợi của khách hàng, phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Trên cơ sở đó, luôn xác định một vị thế trong ngành tư vấn kỹ thuật.

Sứ mệnh

1.
Luôn đem lại sự thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng về chất lượng và tiến độ, phù hợp với trình độ công nghệ trong khu vực và quốc tế
2.
Luôn hài hòa lợi ích của đối tác với lợi ích của công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong sự hợp tác phát triển. Trên cơ sở đố luôn đảm bảo được thu nhập của đội ngũ nhân sự
3.
Liên tục cải tiến các quy trình sản xuất và quản lý, áp dụng các công nghệ mới để mang lại những giá trị cạnh tranh tốt nhất cho các dự án
4.
Không ngừng đào tạo huấn luyện bổ sung và nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng nhiệm vụ của công ty
5.
Luôn phấn đấu mang lại lợi ích chung cho cộng đồng và xã hội
hình ảnh
hình ảnh