Xuất khẩu xi măng giảm mạnh

12/10/2022, 2 năm trước

Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), trong tháng 9, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng đạt khoảng 7,6 triệu tấn; giảm 1,26 triệu tấn so với tháng 8/2022, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tiêu thụ trong nước khoảng 5,4 triệu tấn (VICEM tiêu thụ khoảng 1,5 triệu tấn); xuất khẩu ước đạt 2,2 triệu tấn

Tính chung 9 tháng năm 2022, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng đạt 72,93 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 47,31 triệu tấn, tăng 5% cùng kỳ năm 2021, hưng xuất khẩu giảm mạnh 28% so với cùng kỳ năm 2021, đạt khoảng 24,71 triệu tấn.

Hiện tồn kho cả nước khoảng 5,9 triệu tấn, tương đương 25 – 30 ngày sản xuất, chủ yếu là clinker.

Thị trường xi măng dư cung, cạnh tranh khốc liệt; trong khi giá nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao, buộc các DN xi măng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: Báo Mới
Link gốc: https://baomoi.com/xuat-khau-xi-mang-giam-manh/c/43975353.epi